Theo tuổi tác nếp nhăn sẽ hình thành, đây là dấu hiệu của sự lão hóa. Nếu bạn không tìm cách chống nếp nhăn thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Khi để càng lâu sẽ khó làm nếp nhăn biến mất, đặc biệt là ở khóe miệng và khóe mắt.

Chuyên mục: Chống nếp nhăn